Wyjaśnienie inicjatywy

Created with Sketch.

#eucharystycznejerychoEUCHARYSTYCZNE JERYCHO W NOWYM SĄCZU!!!

Opublikowany przez Łukasza Platę Niedziela, 15 marca 2020

EUCHARYSTYCZNE JERYCHO o ustanie epidemii i nawrócenie grzeszników!!

Rozwój incjatywy

EUCHARYSTYCZNE JERYCHO 1.0 – PEŁNA MOBILIZACJA I PRZYNAGLENIE OD DUCHA ŚWIĘTEGO!

W trudnych sytuacjach życia wielką pociechą jest dla mnie Psalm 16, który był śpiewany podczas beatyfikacji bł. Karoliny w Tarnowie. Jego Słowa zostały rozpisane na poszczególne stacje drogi krzyżowej w Wał- Rudzie. Szczególnie pocieszające i wzywające do „działania a nie spania” są dla mnie słowa „Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza”. „Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje”. I pomyślałem, że skoro wybrałem Jezusa jako mojego Pana i jestem Jego kapłanem to stawiam sobie przed oczy to co On robił i mam Go naśladować.
Co zrobiłby Jezus w czasie pandemii koronawirusa? Może Ewangelia nam podpowiada: „Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza”.
Pomyślałem, że wiele osób w tych trudnych momentach może czuć się „znękanym i porzuconym”, zalęknionym. Dlatego nasi wierni muszą zobaczyć Pasterza, który do nich wychodzi i swym błogosławieństwem wlewa w serce pokój oraz zaprasza swoim miłosiernym spojrzeniem do pojednania. Tym Pasterzem jest Zmartwychwstały Jezus Chrystus, który przychodzi mimo drzwi zamkniętych i mówi „Pokój Wam!”. Jak widzimy na obrazie „Jezu Ufam Tobie”, Jezus idzie, robi krok w stronę człowieka aby mu pobłogosławić.

Cieszę się z tego wewnętrznego przynaglenia aby wyjść do ludzi z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie i błogosławić. Ono pojawiło się właśnie podczas Komunii Świętej w sobotę rano, gdy nie wiele osób mogło być w Kościele. Modliłem się w czasie dziękczynienia w Duchu Świętym i Pan Bóg przez Ducha Świętego pozwolił mi przeżyć takie wewnętrzne doświadczenie tęsknoty, pragnienia i bólu jaki może być w wielu osobach z powodu tego że nie mogą być na Mszy Świętej i przyjąć Jezusa. Po przeżyciu tego doświadczenia bardzo nagle pojawił się w głowie gotowy scenariusz inicjatywy, „Eucharystyczne Jerycho” wiedziałem że to nie jest mój pomysł, dlatego pozwoliłem sobie aby zapytać Ks. Biskupa o zgodę na taką incjatywę. Kiedy Ksiądz Biskup dał zielone światło, miałem pokój w sercu, że jest to od Ducha Świętego który pokazuje nam co mamy robić my kapłani i jak mamy walczyć z koronawirusem i całą tą sytuacją.

Inicjatywa oparta jest na biblijnym opisie zdobycia Jerycha. To miasto zostało zdobyte nie strategią wojskową ale mocą Bożą. I myślę, że Pan Bóg dał nam 2 ogromne oręża do walki z grzechem, ze złem i różnego rodzaju chorobami także z tą pandemią koronawirusa. Te potężne oręża to Miłosierdzie (Koronka do Bożego Miłosierdzia) i Sakramenty zwłaszcza Sakrament Pokuty i Eucharystii.
Przyszła taka szybka refleksja, ze w przedziwny sposób w Polsce w ostatnich latach Pan Bóg nam o tych orężach przypomniał:

17 sierpnia 2002 r. przez św. Jana Pawła II, który powiedział w czasie homilii: „Dlatego dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść «iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście»”.

Po drugie dwa wydarzenia Eucharystyczne (cuda Eucharystyczne) w 2008 roku w Sokółce i 2013 w Legnicy zdają się być dla nas wołaniem samego Jezusa: „Ja Jestem w tym białym kawałku chleba, Ja jestem”, abyśmy rozpalili wiarę w Jego rzeczywistą obecność.

Dlatego w trwającym roku Eucharystii w takich momentach jak teraz, wzorem Szymona z Lipnicy my kapłani możemy pokazywać ludziom, że Jezus żyje i jest z nami. Mało tego błogosławi wszystkim nie tylko tym, którzy zazwyczaj chodzą do kościoła. Chcieliśmy swoją posługą pokazać, że jesteśmy nie po to, aby jak to niektórzy myślą „zbierać tylko tacę w kościele”, ale jesteśmy, aby się modlić za ludzi, niekiedy bardzo zalęknionych i pogubionych. Jesteśmy po to aby błogosławić w Imię Trójcy Przenajświętszej i w Imię Jezusa zapraszać „Pojednajcie się z Bogiem”. Codziennie od 15 marca do 24 marca przemierzaliśmy trasę około 8 km ulicami Nowego Sącza błogosławiąc nasze miasto Najświętszym Sakramentem i Krzyżem z relikwiami świętych m.in. bł. Karoliny. Idąc modliliśmy się nieustannie Koronką błagając Boga „o miłosierdzie dla nas i całego świata”.

Cieszymy się że wiele osób łączy się z nami duchowo w godzinie Miłosierdzia i wspiera nas w tej inicjatywie odmawiając Koronkę, aby ten wirus został pokonany.
Lud wzniósł okrzyk wojenny i zagrano na trąbach. Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny i mury Jerycha rozpadły się na miejscu. A lud wpadł do miasta, każdy wprost przed siebie, i tak zajęli miasto. Joz 6, 20

Ufam że tym naszym okrzykiem wojennym i tymi trąbami które poruszają niebo i niszczą dzieła diabła jest Koronka do Bożego Miłosierdzia i błogosławieństwo, bo Jezus tak obiecał św. siostrze Faustynie: „O trzeciej godzinie błagaj Mojego Miłosierdzia, przede wszystkim dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, w Moim opuszczeniu i w chwili konania. Jest to wielka godzina dla świata całego”./Dz. 1320/

Kontynuacja modlitwy

EUCHARYSTYCZNE JERYCHO 2.0 – AŻ MURY RUNĄ!!!

Jerycho Eucharystyczne to nie była inicjatywa zaplanowana kilka miesięcy wcześniej. To była inicjatywa, która zrodziła się nagle z Ducha Świętego w dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Początkowo akcja modlitewna miała trwać siedem dni, ale sytuacja na Sądecczyźnie, w Polsce i na całym świecie z każdym dniem staje się coraz bardziej dramatyczna. Codziennie pojawiają się kolejne przypadki zakażeń koronawirusem.
Dlatego chcemy dalej kontynuować to dzieło, uwzględniając nowe zarządzenia państwowe i kościelne. Niech w Godzinie Miłosierdzia trwa Eucharystyczne Jerycho, czyli nieustanna modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia o ustanie epidemii, skruchę i nawrócenie grzeszników. Od godz. 15 do 17, ponieważ tyle czasu potrzebowaliśmy na przejście wokół naszego miasta, będziemy trwać przed Najświętszym Sakramentem w naszym kościele, błogosławić i nieustannie modlić się koronką prosząc o miłosierdzie dla nas i całego świata.

Łącz się z nami duchowo, o godz. 15 00 w godzinie Miłosierdzia wesprzyj nas w modlitwie KORONKĄ lub wieczorem o 20 30 – RÓŻAŃCEM i przez wiarę przyjmij błogosławieństwo oraz zdroje łask, które na nas spływają z przebitego boku Chrystusa. Jezus obiecał św. siostrze Faustynie: „O trzeciej godzinie błagaj Mojego Miłosierdzia, przede wszystkim dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, w Moim opuszczeniu i w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego” /Dz. 1320/

Nie musisz wychodzić z domu, stań przed krzyżem lub świętym obrazem, przy oknie lub na balkonie… weź do ręki różaniec i pomódl się z nami, niech „Iskra Miłosierdzia” z tego miejsca gdzie jesteś rozchodzi się na cały świat!
Jezu Ufam Tobie, Ty się tym zajmij. Amen

Przekaż dalej, aby pociecha płynąca ze wspólnej modlitwy
dotarła aż na krańce świata!